Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk, hukuk biliminin temelini teşkil eden bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk, bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevî ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra malvarlığında yer alan hak ve borçların âkıbetini düzenleyen kuralların oluşturduğu bir hukuk dalıdır. Medeni…