İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne cebrî icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebrî icra hukuku veya takip hukuku denir (Maddi Hukuk, kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, onların sahip olduğu…