Ceza Avukatı Kimdir ?

Ceza Avukatı Kimdir ?

“Kendisi çok iyi bir ‘Ceza Avukatı’dır”, “Boşanma Avukatı deyince akla o gelir”, “O şirket avukatı, bu işlere bakmaz”… Herhangi bir avukatla yolu kesişen herkes bu sözleri duymuştur. En temel meseleden en karmaşık davaya kadar, oldukça geniş ve detaylı olan hukuk alanı, uçsuz bucaksız bir deniz…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, sendikalar ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku, toplumdaki bireylerin iş ilişkilerini, iş ve çalışma hayatını düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünüdür. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Bununla birlikte, iş…

Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk ve Alt Dalları

Medeni Hukuk, hukuk biliminin temelini teşkil eden bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk, bir ülkedeki vatandaşların kişisel durumlarını, ailevî ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra malvarlığında yer alan hak ve borçların âkıbetini düzenleyen kuralların oluşturduğu bir hukuk dalıdır. Medeni…

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olan ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösterir. Esasen ceza yaptırımını içeren hukuk normlarının temelinde, bu tür kurallara uygun davranmaya ceza tehdidi yoluyla zorlama bulunmaktadır. Ceza hukuku normları içerdiği emir ve yasaklarla toplumsal yaşamın…