Hakkımızda

Zeytinburnu’nda bulunan büromuzda kurumsal ve bireysel müvekkillerimize, mesleki tecrübe ve özveri sahibi çalışma arkadaşlarımız ve alanında uzman avukatlarımız aracılığıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Değişen ve gelişen bir hukuk düzeni karşısında geçmişten gelen tecrübesinin yanı sıra her daim güncel kalmayı başarabilen ekibimizle müvekkillerimize etkin bir hukuk hizmeti sunuyoruz.

Her türlü hukuki uyuşmazlığa cevap verecek nitelikte uzmanlaşmış, hem hukuk tecrübesine sahip hem de yenilikçi kadromuzla müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hizmetler sayesinde, muhtemel uyuşmazlıklardan doğacak zararı en aza indirmek, mevcut uyuşmazlıkları ise en kısa zamanda ve en kazançlı şekilde çözüme kavuşturmak hedefini taşıyoruz.

vergi hukuku

Avukatlık mesleğinin gerektirdiği ahlâk anlayışı ve hukuki ilkeler ışığında, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve müvekkillerimizin yararlanmasına tahsis ediyoruz.

Bu kapsamda üslûbumuzun açık, anlaşılır ve özenli olması birincil hedeflerimizdendir. İş displini ve şeffaf bir ücret politikası ile bireysel ve kurumsal müvekkillerimize sözleşme hazırlanması, danışmanlık hizmeti verilmesi, hukuki iş ve işlemlerin, dava ve icra dosyalarının takibi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Dünyanın hızlı bir şekilde dijitalleştiği günümüzde en değerli hazine olan zaman’ın da kıymetini biliyor ve müvekkillerimize büromuzda verilen danışmanlık hizmetinin yanı sıra başka ülke veya başka şehirde olan yahut büroya gelecek vakti olmayan kişiler için de internet üzerinden online danışmanlık hizmeti veriyoruz.